Skip to main content
Kategorie

LPG problém

LPG problém s vozidlem s pohonem na LPG.

Kvalita LPG a její vliv na vstřikovače plynu

Kvalita LPG poškozené vstřikovače LPG

Kvalita LPG a vstřikovače LPG

Kvalita LPG u čerpacích stanic je stále diskutované téma které nabírá na intenzitě vždy s příchodem zimních měsíců. V zimě se objevují až podezřele často problémy s funkčností plynových systémů automobilů přestavěných na pohon LPG.

Vstřikovače LPG trpí nekvalitním LPG nejvíce

Nejvíce „ohroženým druhem“ se zároveň nejpočetnějším zastoupením jsou vozidla se sekvenčním vstřikováním plynné fáze LPG. U těchto systémů je totiž nutné zkapalněný plyn nejprve převést do plynné podoby, zredukovat jeho tlak a potom přivést do vstřikovací lišty se vstřikovači LPG.Kvalita LPG poškozený vstřikovač LPG

Kvalita LPG – na čem je závislá a co způsobuje problém

Kvalita LPG parafíny a pevné částice poškozují plynovou soustavu vozidel

Kvalita LPG – parafín a pevné částice z LPG zachycené ve filtru MAGIC

Při změně skupenství z kapalného na plynné se děje několik zásadních jevů. V první řadě dochází vlivem prudkého poklesu tlaku k rychlému odpařování LPG (bod varu se pohybuje okolo -20°C) a tím k velkému odběru tepla. Proto musí být reduktor LPG ohřívaný z chladícího okruhu motoru. Během tohoto procesu však dochází i k souběžným procesům které se projevují tvorbou tvrdých pevných částic velikosti prachu až po zrnka velikosti i přes 0,1mm. Dalším průvodním jevem při zplynování LPG  je tvorba ropných kapalných parafínů. Tyto parafíny vypadají jako olej, ale nemají žádné mazací schopnosti. Naopak – jejich lehké složky se postupně v čase odpařují a z kapaliny se stává tuhá hmota která působí zejména při nízkých teplotách jako lepidlo.
Tyto nežádoucí složky LPG vznikají z chemických příměsí a nečistot které v kvalitním autoplynu LPG nemají co dělat.

Nejvíce škodí nežádoucí chemické příměsi a parafíny

Kombinace pevných nečistot s nadměrným výskytem parafínů je pro plynové systémy používající vstřikovače LPG tím největším zabijákem. Zabrat dostává i reduktor LPG který mívá zalepené membrány často i chemicky poškozené vlivem přítomnosti agresivních příměsí se kterými se u běžného LPG (kvalitního) nepočítá. Vlivem působení těchto negativních faktorů dochází k předčasnému opotřebení, zalepení až trvale nevratnému poškození výkonných součástí plynové palivové soustavy vozidel na LPG. Je to fakticky nejčastější příčina poruch a nespolehlivosti vozidel s pohonem na LPG.

Použitím odstředivých filtrů plynné fáze LPG lze problémům s kvalitou LPG čelit

Problémům lze předcházet a čelit kromě tankování kvalitního LPG (dobrá rada nad zlato:-) ) použitím odstředivého separačního filtru plynné fáze namísto běžně používaných filtrů válcového tvaru s papírovou nebo polyesterovou vložkou. Odstředivý filtr plynné fáze má prověřenou účinnost v boji jak s pevnými částicemi, tak zejména se zachycením převážného množství parafínu který se v plynu na výstupu z reduktoru vyskytuje. Parafín je jímán v baňce v dolní části filtru a do vstřikovačů LPG se prakticky žádný nedostane. Filtr má interval výměny filtrační vložky a odstranění separátu (parafínu) cca 20.000km.

Kvalita LPG separační filtr se zachyceným parafínem

Zachycený parafín na dně separačního filtru LPG

Zdroj: Gasinsight s.r.o.

Tyto stránky využívají cookies. více informací

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které přicházíte. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Podle těchto údajů Vás nelze identifikovat. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na webových stránkách jednotlivých prohlížečů.

Zavřít