Skip to main content
Kategorie

LPG problém

LPG problém s vozidlem s pohonem na LPG.

Zapalovací svíčky na LPG

svíčky lpg

 Svíčky na LPG – správný zážeh směsi u plynových motorů:

Jiné palivo,  jiné zapalovací svíčky

Pokud se řidiči rozhodnou pro přestavbu vozidla na pohon LPG/CNG, informují se vždy o řadě věcí: Spolehlivost, bezpečnost, možnost úspory paliva atd.

Zapalovací svíčky na LPG

Firma provádějící přestavbu na LPG či servis vozidla již provozovaného na plyn se na druhé straně musí vyznat především ve speciálních technikách a zvláštních technických požadavcích na komponenty zapalovací soustavy pro plynové motory.
Při přestavbě na LPG je důležité:

Motor vyžaduje pro provoz na LPG jiné zapalovací svíčky s přizpůsobenými vlastnostmi.

Výměna:  Získání výkonu, úspory paliva, šetření motoru

Zapalovací svíčky používané v motorech na plyn podléhají vyššímu opotřebení než je tomu u benzínových motorů. Proto je nutné vyměňovat tyto svíčky v kratším intervalu než při porovozu na benzín.

Výrobci přestavbových sad na LPG nemohou z hlediska zapalovacích svíček udat zpravidla žádnou závaznou informaci, protože nemohou předvídat, do jakého motoru se sada bude instalovat. Zde musí svoji kompetenci a odborné znalosti prokázat v první řadě montážní firma plynového systému a následný servis:

Jaké zapalovací svíčky jsou správné a jak často je nutné je měnit.svíčky na LPG

Rozdíly mezi motory na benzín a na plyn:

V důsledku přestavby z benzinu na plyn vzniká pro motory několik zvláštností:

 • Směs LPG vyžaduje pro ionizaci směsi a tím umožnění přeskoku jiskry vyšší zapalovací napětí než benzin. Zatímco je v motoru při pohonu benzinem potřebné „přeskokové“ napětí např. 14 kV, bude za stejných podmínek při provozu s plynem potřebné pro spolehlivé zapálení směsi napětí 16 – 18 kV.
 • Při provozu na LPG vznikají ve spalovacím prostoru vyšší pracovní teploty.
 • Vyšší zapalovací napětí a vyšší pracovní teplota ve spalovacím prostoru vedou k rychlejšímu opotřebení elektrod.
 • Jak je patrné z níže uvedeného grafu – dochází také k poměrně výraznému opoždění okamžiku zážehu směsi – tedy v podstatě k zmenšení „předstihu bodu zážehu“ což má za následek výrazné snížení výkonu motoru. Vzhledem k oktanovému číslu LPG(až 110 Okt) motor potřebuje naopak větší předstih než je nastaven na benzín aby motor správně pracoval bez znatelného poklesu výkonu.
 • Jev pozdního zážehu směsi daleko za HÚ vlivem zvýšení přeskokového napětí při použití nesprávných zapalovacích svíček na LPG také způsobuje extrémní tepelnou zátěž zejména výfukových ventilů ale i celé výfukové soustavy včetně katalyzátoru.

lpg_graf

Přizpůsobení zapalovacích svíček u motorů na plyn
 • Potřeba vyššího zapalovacího napětí je  řešena speciální konstrukcí elektrod svíčky, použitými materiály a menší vzdáleností elektrod oproti ekvivalentům svíček na benzín.
 • Použitím správných speciálních svíček na LPG při provozu motoru na toto palivo výrazně chráníte vysokonapěťové části zapalovací soustavy Vašeho motoru před poškozením příliš vysokým napětím – zejména VN kabely, VN zapalovací cívky apod. Kromě tohoto aspektu je důležitá ještě jedna věc – spolehlivá jízda bez výpadků jiskry způsobující „cukání“ zejména v nízkých otáčkách motoru při akceleraci.
 • Použitím správných svíček při provozu na LPG také předejdete často zbytečným a nepříjemným návštěvám servisu či dílny která Vám vozidlo přestavěla. Drtivá většina zákazníků totiž nemá ponětí o nutnosti použití speciálních svíček při provozu na LPG ani o tom jak veledůležitý je bezvadný stav celé zapalovací soustavy pro bezproblémový chod motoru na LPG. Tito zákazníci poté uplatňují závady spojené s výpadky zapalování jako reklamační závadu s tvrzením že na benzín to nedělá, ale na plyn ano. Auto se opravdu velmi často takto chová, protože přepnutím na původní benzínové palivo dojde okamžitě k poklesu přeskokového napětí a tím většinou problémy s výpadky(cukání)zmizí. Tato závada však nemá nic společného s nesprávnou funkcí plynového systému a tedy reklamace přestavby LPG není oprávněná. Je pochopitelné, že pokud zákazník nemá tušení o nutnosti použití speciálních svíček ani není seznámen alespoň okrajově s problematikou zapalování směsi u plynových motorů, bude logicky přisuzovat vinu nesprávného chodu motoru provedené přestavbě  na plyn a tím také montážní dílně.NGK_LPG
 • Proto je velmi důležité zákazníka uvažujícího o přestavbě vozidla na pohon LPG upozornit předem na problematiku zapalování a zapalovacích svíček při provozu na LPG ale i CNG.
 • Není to rozhodně žádný marketingový trik jak zvýšit tržby servisu či montážní dílny za prodané speciální (jistě drahé !?) svíčky, ale rozumné a pro obě strany přínosné opatření. Zákazník jezdí bez problémů se zapalováním, servis či dílna nemá problémy s řešením často nepříjemných situací při vysvětlování zákazníkovi že se nejedná o oprávněnou reklamaci.
 • V neposlední řadě eliminujeme  antireklamu plynovým pohonům a přestavbám která je jinak šířena  nespokojenými zákazníky i když se většinou nejedná o přímý problém samotného plynového zařízení automobilu.

Seriozní firma prostě předem upozorní zákazníka na potřebu použití správných svíček pro provoz na LPG a to i přes často negativní odezvu zákazníka z důvodu navýšení ceny přestavby byť to nebývá více než o 1200,-Kč u 4 válcového motoru běžné značky s kvalitními svíčkami.

autor článku:

Petr Linhart,
Zveřejněno 14.5.2010
na webu: www.lpg-prestavba.cz