Provedení přestavby vozidla na CNG

nádrž CNG off

Řez pláštěm nádrže CNG

je v principu podobné přestavbě na LPG. Největší rozdíl je v nádrži, vedení plynu a redukci tlaku plynu z důvodu zcela odlišného způsobu skladování zemního plynu v nádržích CNG. Rozdíl je dán jinými fyzikálními vlastnostmi zemního plynu – nelze jej tak snadno zkapalnit jako LPG. Proto se zemní plyn v automobilových nádržích skladuje v plynném skupenství pod vysokým tlakem zpravidla 220 bar.

To je ve srovnání s provozním tlakem v LPG (cca 5 bar) nádrži obrovské číslo. Vzhledem k velmi vysokému skladovacímu tlaku zemního plynu v automobilových nádržích CNG musí být nádoby těchto nádrží na takový tlak dimenzovány. Proto jsou vyrobeny z pevnostní oceli beze švů a svárů kde tlošťka stěny takovéto nádrže dosahuje až 8mm. To samozřejmě vede k velmi vysoké hmotnosti takové nádrže. Velmi obvyklá hodnota hmotnosti ocelových CNG nádrží se pohybuje okolo 1kg/1litr objemu nádrže na CNG.
Trubka používaná k vedení plynu od nádrže v reduktoru tlaku u motoru musí být také dimenzovaná na provozní tlak okolo 220 bar a většinou bývá ocelová, galvanicky ošetřená, opatřená PVC potahem. Používají se také trubky z nerezu a v současné době se začínajíé objevovat flefibilní trubky ze speciálních plastů s vysokotlakými koncovkami.

reduktor CNG

Reduktor CNG firmy Tomesetto

Reduktor tlaku u systémů na CNG redukuje tlak plynu z 220 bar na cca 1,5 bar. u některých zejména již továrně upravených vozidel na CNG je používán systémový tlak na vstřikovačích okolo 9 bar. Reduktor CNG je také ohříván teplou vodou z chladícího okruhu motoru, ale s daleko menší potřebou ohřevu reduktoru. Nedochází zde titiž ke změně skupenství z kapalného na plynné jako je tomu u LPG, ale „pouze“ k velké redukci tlaku plynné složky s relativně velikou rychlostí proudění. Proto se reduktory CNG většinou připojují na chladící okruh motoru hadicemi o průměru pohých 8mm.

 

Největším problémem CNG jako pohonné hmoty je velmi malý dojezd a zatím absence pokrytí čerpacími stanicemi CNG. Proto zatím není CNG přestavba tak populární a rozšířená jako je tomu v případě pohonu na LPG.

 

 

plneni CNG_1


 

Máte problém se svým autem na LPG či CNG ?

Provádíme servis a diagnostiku systémů LPG i CNG.