Skip to main content

Kvalita LPG a její vliv na vstřikovače plynu

Od 3.4.201712 dubna, 2017LPG problém, Nezařazené
Kvalita LPG poškozené vstřikovače LPG

Kvalita LPG a vstřikovače LPG

Kvalita LPG u čerpacích stanic je stále diskutované téma které nabírá na intenzitě vždy s příchodem zimních měsíců. V zimě se objevují až podezřele často problémy s funkčností plynových systémů automobilů přestavěných na pohon LPG.

Vstřikovače LPG trpí nekvalitním LPG nejvíce

Nejvíce „ohroženým druhem“ se zároveň nejpočetnějším zastoupením jsou vozidla se sekvenčním vstřikováním plynné fáze LPG. U těchto systémů je totiž nutné zkapalněný plyn nejprve převést do plynné podoby, zredukovat jeho tlak a potom přivést do vstřikovací lišty se vstřikovači LPG.Kvalita LPG poškozený vstřikovač LPG

Kvalita LPG – na čem je závislá a co způsobuje problém

Kvalita LPG parafíny a pevné částice poškozují plynovou soustavu vozidel

Kvalita LPG – parafín a pevné částice z LPG zachycené ve filtru MAGIC

Při změně skupenství z kapalného na plynné se děje několik zásadních jevů. V první řadě dochází vlivem prudkého poklesu tlaku k rychlému odpařování LPG (bod varu se pohybuje okolo -20°C) a tím k velkému odběru tepla. Proto musí být reduktor LPG ohřívaný z chladícího okruhu motoru. Během tohoto procesu však dochází i k souběžným procesům které se projevují tvorbou tvrdých pevných částic velikosti prachu až po zrnka velikosti i přes 0,1mm. Dalším průvodním jevem při zplynování LPG  je tvorba ropných kapalných parafínů. Tyto parafíny vypadají jako olej, ale nemají žádné mazací schopnosti. Naopak – jejich lehké složky se postupně v čase odpařují a z kapaliny se stává tuhá hmota která působí zejména při nízkých teplotách jako lepidlo.
Tyto nežádoucí složky LPG vznikají z chemických příměsí a nečistot které v kvalitním autoplynu LPG nemají co dělat.

Nejvíce škodí nežádoucí chemické příměsi a parafíny

Kombinace pevných nečistot s nadměrným výskytem parafínů je pro plynové systémy používající vstřikovače LPG tím největším zabijákem. Zabrat dostává i reduktor LPG který mívá zalepené membrány často i chemicky poškozené vlivem přítomnosti agresivních příměsí se kterými se u běžného LPG (kvalitního) nepočítá. Vlivem působení těchto negativních faktorů dochází k předčasnému opotřebení, zalepení až trvale nevratnému poškození výkonných součástí plynové palivové soustavy vozidel na LPG. Je to fakticky nejčastější příčina poruch a nespolehlivosti vozidel s pohonem na LPG.

Použitím odstředivých filtrů plynné fáze LPG lze problémům s kvalitou LPG čelit

Problémům lze předcházet a čelit kromě tankování kvalitního LPG (dobrá rada nad zlato:-) ) použitím odstředivého separačního filtru plynné fáze namísto běžně používaných filtrů válcového tvaru s papírovou nebo polyesterovou vložkou. Odstředivý filtr plynné fáze má prověřenou účinnost v boji jak s pevnými částicemi, tak zejména se zachycením převážného množství parafínu který se v plynu na výstupu z reduktoru vyskytuje. Parafín je jímán v baňce v dolní části filtru a do vstřikovačů LPG se prakticky žádný nedostane. Filtr má interval výměny filtrační vložky a odstranění separátu (parafínu) cca 20.000km.

Kvalita LPG separační filtr se zachyceným parafínem

Zachycený parafín na dně separačního filtru LPG

Zdroj: Gasinsight s.r.o.

Zanechat odpověď