Skip to main content

LPG a CNG – rozdíly mezi plynnými palivy

Od 26.8.201428 března, 2017Ceny paliv
LPG palivo pro automobily - autogas

Bosch: Vozidla poháněná plynem: CNG není LPG

Jaké jsou výhody vozidel poháněných plynem? Oba pohonné systémy CNG a LPG jsou levnější a šetrnější k životnímu prostředí ve srovnání s benzínovým či dieselovým systémem. Jejich spalování je srovnatelně čistší, s nižšími emisemi pevných částic a oxidu dusíku. Obě pohonné látky jsou také levnější než nafta či benzín.lpg3_6

Díky nízkým výrobním nákladům a daňovým úlevám jsou náklady řidiče na stlačený zemní plyn (CNG) až o 50 procent nižší. Avšak vozidla na plynný pohon jsou o něco dražší než vozidla na benzínový motor, protože jsou obvykle vybavena dvěma palivovými systémy (benzínový a CNG nebo LPG). Stále více výrobců automobilů nabízí přímo z výroby vozidla s CNG s podobným cenovým rozdílem, jaký je mezi benzínovou a dieselovou variantou. V Německu se pohon na CNG u osobních automobilů vyplatí při ujetí více jak 7.000 kilometrů za rok. Ve srovnání s konvenčním benzínovým motorem vypouští vozidlo na plyn díky chemickému složení paliva o 25 procent CO2 méně. U zkapalněného ropného plynu (LPG) je snížení CO2 emisí o něco nižší, ale přestavba vozidla na LPG je levnější než koupě vozidla s CNG systémem přímo z výroby.

Citát: „Systémy na zemní plyn dokážou snížit emise CO2, a to jen za malý příplatek. Technologicky jde o oblast, ve které komponenty Bosch udávají směr. Popularita CNG vozidel na trhu se zvýší s podstatným rozšířením infrastruktury.“ – Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, zodpovědný za výzkum a vývoj.

LPG nebo CNG: Které palivo je levnější?
V Německu jsou obě paliva do roku 2018 daňově zvýhodněná. Podle cenové tabule u čerpací stanice se může často zdát, že LPG je levnější než CNG, ale to je pravda jen zčásti. Cena CNG (plyn) se udává za kilogram, zatímco cena LPG (kapalina) za litr. „Jestliže u čerpací stanice sledujete pouze cenu, tak srovnáváte jablka s hruškami,“ říká Heiko Kaiser, expert společnosti Bosch na plynové systémy. Kilogram CNG obsahuje stejné množství energie jako dva litry LPG. Jinými slovy získání jedné kilowatthodiny energie z CNG je přibližně o třetinu levnější než z LPG.

Je lepší přestavba nebo koupě přímo z výroby?
Několik výrobců automobilů nabízí CNG systémy přímo z výroby, LPG systémy jsou však často výsledkem přestavby. Ta obnáší zavezení vozidla do servisu a dovybavení druhým palivovým systémem. Podobná systémová doplnění nenabízejí stejnou kvalitu nebo životnost jako systémy z prvovýbavy a tudíž je téměř jisté, že přijdou dodatečné náklady a další návštěvy servisu. S CNG vozidly je to jiné, protože tyto systémy jsou téměř vždy integrovány do vozidel během jejich výroby. Například výrobci Volkswagen Group, Fiat a Opel nabízejí nová vozidla vybavená Bosch CNG systémy. Tato vozidla zanechávají stejný dojem kvality a životnosti jako srovnatelné varianty vybavené benzínovými systémy. Navíc kdykoliv je potřeba, přepínají mezi CNG a benzínem bez toho, aby to řidič postřehl. Systém od společnosti Bosch dokáže nastartovat na CNG i když je chladno, takže řidič může prakticky vždy jet na mnohem levnější CNG. Jiné systémy musí pro zahřátí při startu použít drahý benzín.

Kde mohu natankovat LPG nebo CNG?
V současné době dosahuje německá síť LPG čerpacích stanic počtu 6.500. Také síť CNG stanic se rozšiřuje; nyní jich je kolem 1.000. Prakticky všechna vozidla vybavená systémem CNG mají navíc malou rezervní nádrž na benzín. „Benzínová rezervní nádrž zaručuje mobilitu, i když v okolí není žádná CNG čerpací stanice,“ říká Heiko Kaiser. Najít nejbližší stanici pomáhají i aplikace a navigační systémy.

CNG nebo LPG: Jaký je v tom rozdíl?
Stlačený zemní plyn neboli compressed natural gas, zkráceně CNG, je složený z molekul CH4. Tato kombinace jednoho atomu uhlíku a čtyř atomů vodíku má v sobě velké množství energie. Zemní plyn se taktéž používá v topných systémech a v plynových sporácích. Zkapalněný ropný plyn neboli liquefied petroleum gas, zkráceně LPG, je směs propanu (C3H8), propylenu (C3H6), butanu (C4H10) a butylenu (C4H8). Stejnou směs často najdete v kempinkových vařičích. Přesné složení LPG se liší region od regionu. V Německu se LPG z velké části skládá z propanu a propylenu, ale třeba ve Francii je z velké části složen z butanu a butylenu. Právě složení dané směsi snižuje klepání motoru a má vliv na spotřebu paliva. Například LPG bohatý na butan má mnohem více energie než LPG bohatý na propan. V zimě ale musejí řidiči LPG vozidel tankovat takzvaný „zimní plyn“, který obsahuje vyšší podíl propanu, protože při nízkých teplotách je těžké butan zplyňovat.

Tisková zpráva Robert Bosch odbytová, foto: Bosch
Převzato z portálu incheba