Skip to main content

Diesel + CNG montáž

Od 17.10.202020 listopadu, 2020Diesel na plyn
Diesel CNG montáž zkušenými profesionály je garancí spolehlivého provozu a jisté úspory

Montáž Diesel CNG duálního pohonu

V čem spočívá a jak probíhá profesionální montáž systému Diesel CNG?

Stlačený zemní plyn používaný jako pohonná hmota (CNG) je čím dál více v hledáčku dopravních firem. Důvodem je částečné snížení nákladů na pohonné hmoty, ale také důraz na ochranu životního prostředí snížením spotřeby motorové nafty a její nahrazení ekologickým CNG.
Firmy také čím dál víc hledí na svůj obraz v očích svých zákazníků s ohledem na ekologii.
Jednou z možností je montáž Diesel CNG.

Vozidla s pohonem Diesel + CNG neplatí na německých dálnicích mýto

Německá vláda schválila osvobození od mýta na všech dálnicích pro vozidla mj. vybavená  tzv. duálním pohonem Diesel + CNG. Toto opatření platí od 1.1.2019 a po jeho prodloužení letos v červnu (2020) platí až do 31.12.2023.
Pro těžká nákladní vozidla tato úleva představuje úsporu až 5,-Kč/km.
Pro dopravce, kteří jezdí do Německa, nebo přes Německo často je tato úspora velmi lákavá.

Diesel CNG  –  co to je duální pohon?

Duální pohon dieselu na CNG funguje tak, že motor bez jakýchkoli nevratných úprav pracuje stále na základní palivo motorovou naftu. Přídavné plynové zařízení provádí přesné dávkování plynu CNG do sací větve motoru. Současně dochází k snížení vstřikovací dávky nafty úměrně množství přidávaného plynu.
Tím dochází k tzv. záměně paliv. Běžná záměna paliv se pohybuje od 30% CNG/70%NM, běžně se dosahuje poměru 50/50. To znamená, že spotřeba nafty se sníží na polovinu a uspořená polovina je nahrazena levnějším a ekologickým CNG.

montáž diesel cng se systémem Solaris Diesel CNG od firmy Gasinsight s.r.o.
Montáž Diesel CNG se systémem Fuel Fusion od firmy Gasinsight s.r.o.

Je montáž diesel CNG pohonu zásadním zásahem do vozidla?

Při montáži duálního systému Diesel + CNG se neprovádějí žádné invazívní a nevratné úpravy motoru, ani jeho příslušenství. Zásadní úpravy nejsou nutné ani na vozidle. To je obrovská výhoda pro majitele konvenčních nákladních vozidel. Na duální pohon NM+CNG lze přestavět jakýkoli diesel motor. Plynovou soupravu lze také jednoduše z vozidla demontovat a použít jí třeba do jiného vozidla či stroje.

Montáž Diesel + CNG

Souprava pro duální pohon Diesel CNG – nádrže CNG a řídící systém

Přestavbou na duální pohon je do vozidla přidáván druhý palivový systém. Je tedy nutné počítat s nádrží či nádržemi na uložení CNG. Nádrže CNG se u nákladních vozidel montují na rám podvozku. Pokud není na rámu dostatek místa např. u tahačů, je nutné demontovat většinou menší z nádrží na naftu. Na její místo se potom montuje zpravidla čtveřice tlakových nádrží na CNG.
Nádrže CNG lze také umístit za kabinu tahačů, v případě, že je zde prostor např. cisterny, sklápěče, sila apod.
Druhou částí plynového systému Diesel + CNG je řídící jednotka a systém redukce tlaku a plynové vstřikovače. Řídící jednotka čte veškerá data motoru z datové sběrnice CAN. Nedochází k žádné invazi do stávající elektroinstalace vozidla. Plynový systém používá své vlastní senzory, takže nemůže docházet k případnému ovlivnění originálních čidel tím, že se na ně něco napojí.

Zápis pohonu Diesel CNG do TP vozidla

Vzhledem k tomu, že montáží přídavného palivového systému se mění technické parametry vozidla, musí být přestavba zapsána v TP a OTP vozidla.
Firma Gasinsight s.r.o. je držitelem rozhodnutí Ministerstva Dopravy ČR o typovém schválení pro vozidla s diesel motorem na duální pohon NM+CNG a také NM+LPG. Schválení se týká všech kategorií vozidel M1, M2, M3 N1, N2, N3, pro všechny emisní třídy až do Euro 6 včetně.
Firma po přestavbě provede záznam do VTP a vystaví přílohu k TP stejně, jako je tomu u běžně známých přestaveb osobních vozidel na pohon LPG.
V případě, že dopravce bude využívat výhody osvobození od mýta na německých dálnicích, vystaví firma další dokumenty potřebné pro registraciToll Collect (správce mýtného systému v Německu). Tzv. osvobozené vozidlo musí plnit podmínky stanovené BAG a Toll Collect.

Montáž Diesel CNG do kamionu trvá dva dny

Čas potřebný pro realizaci kompletní montáže duálního systému diesel CNG do tahače nebo vozidla podobné kategorie se pohybuje v rozsahu dvou dnů. Montáž provádí pracovníci, kteří mají s montáží duálních systémů víceleté zkušenosti.

Zanechat odpověď