Skip to main content

Přestavba Dieselu na LPG nebo CNG

Od 9.6.201416 dubna, 2017Diesel na plyn
Diesel lpg nebo diesel cng

Investujte do přestavby Vašeho dieselu na duální pohon Diesel Gas LPG nebo CNG a ušetřete 20% nákladů na pohonné hmoty!

Cesta k významným úsporám nejen na PHM

Duální tankování NM+LPG

Duální tankování NM+LPG

Nápad, přidávat ke vzduchu nasávanému dieselovým motorem plyn a významně tak změnit složení spalované směsi ve válcích, není vůbec nový. Tento systém se používal již před více než 20-ti lety např. v Austrálii či  Itálii. Se současnými možnostmi (zejména v oblasti elektroniky a mikroelektroniky) je ale možné posunout funkci systému takřka k dokonalosti.

Přestavba diesel motoru na mixování paliv – nafta/LPG je naprosto neinvazivní.

Žádný zásah do motoru ani jeho příslušenství není nutný. Přestavba spočívá v osazení reduktoru tlaku plynu (jako u přestavby benzínového motoru) a řídící jednotky plynu. Do sání jsou poté zavedeny výstupy dvou vstřikovačů plynu a na výfukové potrubí (za turbodmychadlo) je osazen EGT senzor (čidlo teploty výfukových plynů).

Vzhledem k poměru spotřeby plynu a nafty cca 20:80 až 30:70 není třeba vozidlo osazovat LPG nádrží s obrovskou kapacitou

V čem spočívá funkce systému sekvenčního vstřikování a mixování plynu v naftovém motoru, kterému se říká „DIESELGAS“?

Plyn (LPG nebo CNG) je v optimálním množství vstřikován („vefukován“ – jedná se o plynnou fázi) do sacího potrubí dieselového motoru. Na motoru samotném nejsou potřeba žádné úpravy! Vstřikování plynu je řízeno speciální plynovou řidící jednotkou, která ovládá dva plynové vstřikovače. Plyn je vefukován – v závislosti na konstrukci motoru – za váhu vzduchu na sací stranu turba (pokud je jím motor vybaven). Dávkování plynu je řízeno ECU plynu, a to podle zatížení a jízdních režimů motoru. Zásadními veličinami jsou otáčky motoru v kombinaci s hodnotami , které lze z daného motoru snadno získat – např. tlakem sacího potrubí (v případě přeplňovaného motoru), případně údaji o množství nasávaného vzduchu z tzv. „váhy vzduchu“ (MAF senzor) v kombinaci s údaji o poloze plynového pedálu. Na základě těchto informací je řídící jednotka plynu schopna dávkovat v různých provozních režimech různě velkou dávku plynu, kterou přidává do vzduchu nasávaného motorem.
Směs plynu, vzduchu a nafty je zapálena standardně vznícením při počátku vstřiku dávky nafty do spalovacího prostoru. Plyn obsažený v nasáté směsi podstatně mění vlastnosti spalované dávky a působí jako katalyzátor hoření. Nejenom že umožní snažší zapálení nafty, ale podporuje také dokonalejší prohoření směsi. Výsledkem je výrazný pokles emisí až o 70% zejména účinného shoření pevných částic. Kromě toho také dochází k poměrně výraznému nárůstu účinného tlaku ve válcích motoru a tím k znatelnému zvýšení točivého momentu a tím také výkonu motoru. Díky tomuto efektu je možná poměrně významná úspora na PHM při provozu takto upraveného motoru a to v rozmezí 10-30% – na stejnou rychlost a stejný náklad stačí méně šlapat na plynový pedál. Vzhledem k tomu, že plyn působí jako katalyzátor nejedná se o pouhou náhradu za úsporu nafty plynem, ale zpravidla je potom celková spotřeba nižší.

Systém SOLARIS DIESELGAS je schopen emulovat signály snímače tlaku v railu (u motorů comonrail) takovým způsobem, že řídící jednotka motoru sníží velikost dávky vstřiku nafty při chodu motoru na mix nafta/LPG. Systém emuluje také intenzitu sešlápnutí plynového pedálu, nebo tlaku v sacím potrubí motoru. Všechny tyto funkce ve správné kombinaci zajistí potřebné „ponížení“ výkonu motoru na původní palivo – naftu a vzniklý rozdíl „dofoukne“ plynem LPG, nebo CNG. Tímto řešením nedochází k zbytečnému zvyšování výkonu motoru, protože naším primárním cílen není zvyšování výkonu motoru, ale znížení spotřeby motorové nafty a její nahrazení levnějším LPG.
V praxi je ověřené že čím větší a výkonnější motor, tím větší % úspory. Malé motory které jsou např. v dodávkách fungují také skvěle, ale úspora se u nich pohybuje okolo 10% nárůst výkonu je ale i utěchto motorů velmi výrazný. U kamionů je běžná úspora  25% nehledě na celkový finanční objem úspory při spotřebě která se u tahačů pohybuje okolo 25-35L nafty/100km.
Přestavbový kit SOLARIS DIESEL je plně homologován a používá známé a osvědčené komponenty jako je např. reduktor splynovač ARTIC od italské firmy TOMASETTO, či špičkové plynové vstřikovače HANA 2000 ev. HANA 2100 které patří mezi absolutní špičku ve své kategorii.  Systém je možné kdykoli přepnout tak že motor běží pouze na naftu a v tomto režimu je vše jako před přestavbou – tedy vozidlo „nemá ani tušení o tom že někdy fungovalo na plyn“. Stisknutím tlačítka je možné  přidávání plynu opět aktivovat. Pracovní režim jakož i hladina plynu jsou indikovány na přepínači v kabině řidiče. Přepínač má i akustickou signalizaci.
V současné době je možné přestavět jakýkékoli vozidlo s dieselovým motorem na tzv. individuální přestavbu kdy je k legalizaci – zápisu pohonu do TP nutné povolení k přestavbě vydané místně příslušným úřadem evidence motorových vozidel. Jednou ze zásadních podmínek schválení přestavby a jejího zápisu do TP je úspěšné absolvování emisního testu a kontrola zástavby pověřenou zkušebnou. Tuto zkoušku zajišťuje firma Gasinsight s.r.o. v rámci realizace přestavby.

Nádrž LPG 250L

Nádrž LPG 250L

Přestavba dieselu na LPG je investicí s velmi rychlou návratností