Skip to main content

Zapalovací svíčky na LPG

Od 25.8.201428 března, 2017LPG problém, Přestavby na LPG, Servis LPG/CNG
svíčky lpg

 Svíčky na LPG – správný zážeh směsi u plynových motorů:

Jiné palivo,  jiné zapalovací svíčky

Pokud se řidiči rozhodnou pro přestavbu vozidla na pohon LPG/CNG, informují se vždy o řadě věcí: Spolehlivost, bezpečnost, možnost úspory paliva atd.

Zapalovací svíčky na LPG

Firma provádějící přestavbu na LPG či servis vozidla již provozovaného na plyn se na druhé straně musí vyznat především ve speciálních technikách a zvláštních technických požadavcích na komponenty zapalovací soustavy pro plynové motory.
Při přestavbě na LPG je důležité:

Motor vyžaduje pro provoz na LPG jiné zapalovací svíčky s přizpůsobenými vlastnostmi.

Výměna:  Získání výkonu, úspory paliva, šetření motoru

Zapalovací svíčky používané v motorech na plyn podléhají vyššímu opotřebení než je tomu u benzínových motorů. Proto je nutné vyměňovat tyto svíčky v kratším intervalu než při porovozu na benzín.

Výrobci přestavbových sad na LPG nemohou z hlediska zapalovacích svíček udat zpravidla žádnou závaznou informaci, protože nemohou předvídat, do jakého motoru se sada bude instalovat. Zde musí svoji kompetenci a odborné znalosti prokázat v první řadě montážní firma plynového systému a následný servis:

Jaké zapalovací svíčky jsou správné a jak často je nutné je měnit.svíčky na LPG

Rozdíly mezi motory na benzín a na plyn:

V důsledku přestavby z benzinu na plyn vzniká pro motory několik zvláštností:

 • Směs LPG vyžaduje pro ionizaci směsi a tím umožnění přeskoku jiskry vyšší zapalovací napětí než benzin. Zatímco je v motoru při pohonu benzinem potřebné „přeskokové“ napětí např. 14 kV, bude za stejných podmínek při provozu s plynem potřebné pro spolehlivé zapálení směsi napětí 16 – 18 kV.
 • Při provozu na LPG vznikají ve spalovacím prostoru vyšší pracovní teploty.
 • Vyšší zapalovací napětí a vyšší pracovní teplota ve spalovacím prostoru vedou k rychlejšímu opotřebení elektrod.
 • Jak je patrné z níže uvedeného grafu – dochází také k poměrně výraznému opoždění okamžiku zážehu směsi – tedy v podstatě k zmenšení „předstihu bodu zážehu“ což má za následek výrazné snížení výkonu motoru. Vzhledem k oktanovému číslu LPG(až 110 Okt) motor potřebuje naopak větší předstih než je nastaven na benzín aby motor správně pracoval bez znatelného poklesu výkonu.
 • Jev pozdního zážehu směsi daleko za HÚ vlivem zvýšení přeskokového napětí při použití nesprávných zapalovacích svíček na LPG také způsobuje extrémní tepelnou zátěž zejména výfukových ventilů ale i celé výfukové soustavy včetně katalyzátoru.

lpg_graf

Přizpůsobení zapalovacích svíček u motorů na plyn
 • Potřeba vyššího zapalovacího napětí je  řešena speciální konstrukcí elektrod svíčky, použitými materiály a menší vzdáleností elektrod oproti ekvivalentům svíček na benzín.
 • Použitím správných speciálních svíček na LPG při provozu motoru na toto palivo výrazně chráníte vysokonapěťové části zapalovací soustavy Vašeho motoru před poškozením příliš vysokým napětím – zejména VN kabely, VN zapalovací cívky apod. Kromě tohoto aspektu je důležitá ještě jedna věc – spolehlivá jízda bez výpadků jiskry způsobující „cukání“ zejména v nízkých otáčkách motoru při akceleraci.
 • Použitím správných svíček při provozu na LPG také předejdete často zbytečným a nepříjemným návštěvám servisu či dílny která Vám vozidlo přestavěla. Drtivá většina zákazníků totiž nemá ponětí o nutnosti použití speciálních svíček při provozu na LPG ani o tom jak veledůležitý je bezvadný stav celé zapalovací soustavy pro bezproblémový chod motoru na LPG. Tito zákazníci poté uplatňují závady spojené s výpadky zapalování jako reklamační závadu s tvrzením že na benzín to nedělá, ale na plyn ano. Auto se opravdu velmi často takto chová, protože přepnutím na původní benzínové palivo dojde okamžitě k poklesu přeskokového napětí a tím většinou problémy s výpadky(cukání)zmizí. Tato závada však nemá nic společného s nesprávnou funkcí plynového systému a tedy reklamace přestavby LPG není oprávněná. Je pochopitelné, že pokud zákazník nemá tušení o nutnosti použití speciálních svíček ani není seznámen alespoň okrajově s problematikou zapalování směsi u plynových motorů, bude logicky přisuzovat vinu nesprávného chodu motoru provedené přestavbě  na plyn a tím také montážní dílně.NGK_LPG
 • Proto je velmi důležité zákazníka uvažujícího o přestavbě vozidla na pohon LPG upozornit předem na problematiku zapalování a zapalovacích svíček při provozu na LPG ale i CNG.
 • Není to rozhodně žádný marketingový trik jak zvýšit tržby servisu či montážní dílny za prodané speciální (jistě drahé !?) svíčky, ale rozumné a pro obě strany přínosné opatření. Zákazník jezdí bez problémů se zapalováním, servis či dílna nemá problémy s řešením často nepříjemných situací při vysvětlování zákazníkovi že se nejedná o oprávněnou reklamaci.
 • V neposlední řadě eliminujeme  antireklamu plynovým pohonům a přestavbám která je jinak šířena  nespokojenými zákazníky i když se většinou nejedná o přímý problém samotného plynového zařízení automobilu.

Seriozní firma prostě předem upozorní zákazníka na potřebu použití správných svíček pro provoz na LPG a to i přes často negativní odezvu zákazníka z důvodu navýšení ceny přestavby byť to nebývá více než o 1200,-Kč u 4 válcového motoru běžné značky s kvalitními svíčkami.

autor článku:

Petr Linhart,
Zveřejněno 14.5.2010
na webu: www.lpg-prestavba.cz

 

Tyto stránky využívají cookies. více informací

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které přicházíte. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Podle těchto údajů Vás nelze identifikovat. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na webových stránkách jednotlivých prohlížečů.

Zavřít