Skip to main content
Veškeré příspěvky podle

admin

Jak se vyhnout placení mýta na německých dálnicích v roce 2019

Placení mýta na německých dálnicích v roce 2019

Placení mýta na německých dálnicích v roce 2019 znatelně podražilo

Od 1. ledna 2019 platí nový sazebník mýtného, který se týká všech vozidel nad 7.5t jedoucích po německých dálnicích.
Kromě této nemilé zprávy je v novém předpisu pro výběr mýtného také jedna pozitivní.

Zákon, kterým se mění BFStrMG, a další předpisy o silničním provozu ze dne 4. prosince 2018 (Federální věstník I p. 2251), který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2019. Ten mimo jiné umožňuje úlevy na mýtu, nebo dokonce úplné osvobození od jeho placení.

Která vozidla jsou od mýta osvobozena?

Osvobození od povinnosti platit mýto počínaje 1.1.2019 až do 31.12.2020 se kromě elektromobilů týká také vozidel s dieselovým motorem přestavěných na duální palivo nafta + CNG, nebo nafta + LNG. Jinými slovy nákladní vozidla nad 7.5t se systémem dualfuel NM+CNG (LNG) jsou od placení mýta osvobozena.

Úleva neplatí pro duální pohon NM+LPG

V předpisu je dále uvedeno, že výše popsané osvobození od placení mýta na německých dálnicích se netýká duálních pohonů kombinace paliv NM+LPG.

Podmínkou uznání této zatím dočasné úlevy je aktuální registrace vozidla v registru správce mýta v Německu, u firmy Toll Collect. K registraci je nutné doložit mimo jiné dokumentaci alternativního pohonu dualfuel se zapsaným pohonem v TP vozidla.

Přestavba na duální pohon NM+CNG může ušetřit nemalé peníze

Řešením může být přestavba vozidla na duální pohon na naftu a CNG. Tento druh pohonu je znám jako DUAL FUEL NM+CNG, nebo také DIESELGAS CNG. Tato přestavba spočívá v částečné záměně paliva NM (motorové nafty) za stlačený zemní plyn (CNG). Obecně se udává běžná hodnota záměny 50/50, ale u některých vozidel se lze dostat až na poměr 25% nafta a 75% CNG.